تجهیزات دندانپزشکی

ریپلنت

ریپلنت در دندانپزشکی به معنی جایگزینی دندان با استفاده از ایمپلنت دندان است. در این روش، ایمپلنت که یک پیچ یا سیم خاص برای جایگزینی ریشه دندان است، در استخوان فک پیچیده می‌شود و پس از آن، بر روی آن یک سازه دندانی شبیه به دندان طبیعی قرار می‌گیرد. این روش برای جایگزینی دندان‌های ناپایدار و یا از بین رفته موثر و محبوب است

دیدگاه‌ها 0

*
*

باز کردن چت
معنی ریپلنت